שבחי חמורים

ציירי ישראל הרבו לצייר חמורים - אך על קירות המוזיאון , כיום , אין אף תמונה אחת של חמור . ( נחום גוטמן , "הרפתקאות חמור שכולו תכלת ( 1951 , " לחמור יש עבר מזהיר ועתיד מזהיר : הוא זכה לחזות בהולדת ישו , שם באורווה בבית לחם , והוא גם יהיה זה שיישא על גבו את המשיח . ועם זאת , אין לכחד : היהדות לא פינקה את החמור . בתנ"ך ובאגדות חז"ל נמשל החמור לעלוב " ) קבורת חמור ייקבר , " " ירמיהו ב"כ , " , , ( 19 לעקשן ( אתונו של בלעם , ( לחסר דעת " ) חמור נושא ספרים , " "אם יעלה חמור בסולם , " ושאר דוגמאות מן האגדה , ( לטמא " ) אין דבר טמא יורד מן השמים ואפילו ירד דמות חמור" - "זוהר , " דברים , - " אפילו לתאוותנות מינית ... " ) פלגשיהם אשר בשר חמורים בשרם , " ... "יחזקאל ג"כ , " , . ( 20 השורות האחרונות יקוממו את אוהדי החמורים שבין הקוראים , אשר יאוצו לענות בציטוטים הבאים : "הרואה חמור בחלום יצפה לישועה" ( תלמוד בבלי , מסכת ברכות , , ( 'ג או "והחמור זה מלך המשיח" ( תנחומא , וישלח , , ( 'א או "וחבש ( אברהם ) את החמור הוא בן האתון שנברא בין השמשות הוא החמור שרכב עליו משה הוא החמור שעתיד בן דוד לרכוב עליו"...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד