נספח: לצוד את מהות הנוף

הם מתעקשים לצייר את הנוף . הם מציירים את הנוף כמי שבאים לצוד מהות נסתרת . האחד ( מיכאל גרוס , ( עורג אל מתח רוטט וסמוי שבין ארץ לשמים ; השני ( אורי רייזמן , ( תר אחר תמציתם השקטה של שביל , הר , שדה , אורב לפלא המפגש החמקמק והדומם שבין רגש אמן לרגש עולם ; השלישי ( אהרון מסג , ( דרוך קשוב אל הרגע האחד והיחיד של רזי הרוח הפורטת על כנפות הדקל , של משק חרד של כנפי ציפור , של כתלי בית עלום האופף סודו ; הרביעי ( אליהו גת , ( וורם באון עם נחשולי האדמה והאור , ובאחדות זו של אקסטזה מבקש ללכוד את מהות הטבע ברשתו ; החמישי ( איבן שוויבל , ( תוקף את הטבע בשני צירים בו זמניים של רישום וצבע ; הציר הראשון מאתר את ה"קורבן , " השני מכניעו בתנופת צבע יצר . הוסיפו : ליליאן קלאפיש , דדי בן שאול , חנה לוי , שמואל אנגלסברג ... איש ואשה בדרכו ובדרכה - ציידים של מהות הטבע . מדעת ושלא מדעת , רומנטיקונים אסנציאליסטיים , המאשרים מטפיזיקה של סובייקטיביות הפועמת לכאורה באובייקט הגדול הקרוי "טבע . " הם מאשרים נשמת נוף , נפש עולם , רגש טבע והם עושים זאת באמצעות אקט ( אינטואיטיבי , יצרי , חושי עד תום ) של רגע האחדות או...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד