בהקשר מקומי

גדעון עפרת הוצאת הקיבוץ המאוו 1 גדעון עפרת בהקשר מקומ" הספר רואה אור בסיוע מועצת הפי 0 לתרבות ולאמנות גדעון עפרת בהקשר מקומי  אל הספר
הקיבוץ המאוחד