- מימין ; הפנימית החומה פינת - למעלה משמאל . לצפון־מערב מבט , המבצר ; הצלבנית התקופה , ארסור ‭^ 65.‬ התמך קיר - בחפיר , למטה ; ת החיצוני בחומה מנדל 2