ג. אוכל אש, שותה אש המראה, הכפיל והאהובה הנעדרת בשירת אצ"ג - היבטים פסיכואנליטיים

על מות ה ?; ה בנ ^ ים א היא נרדמה היפה בנשים ? תרדמה ולא מות . ?? במה נעיךנה , רעים אהובים , בקו ל בכי ? בךמעות אגלי טל על שפתים על מצח ולחי ? בהנחת פרחים על שערות היפה בנשים ? גם לא נעיךנה , רעים , בקסמי לחשים : אל תלכי לגן עדן שחקים .. הנעלה ! אל תלכי ! איך נחיה עלומינו ביקום המלבלב בלעךיכי ? ואף כי ? נפלה תרדמה בחפזי בעורקיה ,  אל הספר
הקיבוץ המאוחד