סדר המאמרים

א . ייחודה של הספרות ויתרונה על התפתחות יחסה של הפסיכואנליזה לספרות עמי 7 ב . הבת , הכפיל , המראה והטקסט הספרותי על המכתב הגנוב של אדגר אלן פו עמי 31 ג . אוכל אש , שותה אש המראה , הכפיל והאהובה הנעדרת בשירת אצ"ג עמי 49 ד . שקספיר כפסיכואנליטיקן א' הסופה עמי 85 ה . שקספיר כפסיכואנליטיקן ב' המלך ליר \ הסופה - פניו השונים של הדומה עמי 107  אל הספר
הקיבוץ המאוחד