אוכל אש, שותה אש

עיונים פסיכואנליטיים ביצירות של פו , אע"ג ושקספיר מרדכי גלדמן מרדכי גלדמן אוכל אש , שותה אש עיונים פסיכואנליטיים בא . א . פו , א"צ גרינברג , וו . שקספיר מרדכי גלדמ ן אוכל אש , שותה אש עיונים פסיכואנליטיים בא . א . פו , א"צ גרינברג , וו . שקספיר  אל הספר
הקיבוץ המאוחד