מפתח השמות

אבךגבירול , שלמה 130 אבן עזרא , אברהם 210 אבן שושן , אברהם , 129 , 112-111 , 247 , 206-204 , 164-163 , 145-144 250 אבן שושן , שלמה 250-247 אברונין , אברהם 249-248 , 153 אברמסקי , יאיר , 226 , 150-146 , 104 , 302 , 301 , 300 , 299 , 298 , 290 , 289 310 , 308 , 305 אברמסקי , יהונתן , 89 , 87 , 74 , 50 , 15  אל הספר
ספרית פועלים