מפתח מקבלי האיגרות

אבן שושן , אברהם , 163 , 144 , 111 206 , 205 , 204 , 164 אבן שושן , שלמה 247 אברמסקי , יאיר 146 אברמסקי , שולה , 227 , 226 , 224 , 192 265 , 256 , 253 אחימאיר , אב 137 , 46 , 32 א" אלקשי , גדליה 134 , 131 , 130 , 126 , 123 בךאהרן , יריב 237 , 223 , 217 ברגמן , שמואל הוגו , 70 , 38 , 14 , 7 , 5 , 3 , 207 , 202 , 200 , 197 , 143 , 135 , 92 209 ברקוביץ , יצחק דב 154 ברש , אשר 49 ברתיני , 212 א"ק גורדין , אבא 118 , 115 , 113 גרינברג , אורי צבי 183 , 84 דביר ( דבוסיס , ( יהודה 40 דמשק , שלמה 87 הולץ , אברהם 246 , 240 , 238 הר , אסנת 257  אל הספר
ספרית פועלים