לנינגרד תרפ‭(1927) ז"‬ עומדים [מימין לשמאל‭:[‬ הבן בנימין (ונה) והבת צךטה יושבים [מימין לשמאל‭:[‬ ההורים זינאידה (זינה) ולב בנימינוביץ משפחת גורביץ