צרטה אברמסקי זכרונות ופרקי יומן

מתוך:אגרות > אגרות

מרוסית ו יעקב דוד אברמסקי " שם ישבנו" ... ( מזכרונות על לב בנימינוביץ גורביץ ( " הדגל — מהו ... ? כשהדגל פרוש ומתנוסס ילכו בני אדם אל אשר ילכו — אפילו אל ארץ הבחירה . " במלים אלו של תאודור הרצל התחיל לב בנימינוביץ את מאמרו על יוצר הציונות למלאת חמש עשרה שנה 1 לפטירתו . נדפס ביד ושם ליהושוע אריה הורביץ הי"ד , קובץ זכרונות והערכות , יוצא במלאת שנתיים למותו , ירושלים , תש"ה , עמי , 46-42 תחת הפסבדונים : "בת אי . "ש" לב בנימינוביץ גורביץ ( יהושע אריה הורביץ , , ( 1943-1881 היה מגדולי המנהיגים הציוניים בברית המועצות . פעילותו הציונית נמשכה כעשרים וחמש שנים , למן 1919 ועד למותו ב . 1943  אל הספר
ספרית פועלים