לזכר הנער הקדוש יונתן הי"ד רישום קולמוס מאת אורי עבי גרינברג (•צוייר במלאת שנה להירצחו של יהונתן אברמסקי הי‭(ד"‬