האיגרות

מתוך:אגרות > אגרות

א . אל שמואל הוגו ברגמן טי באב תרצ"א בגולה אחים יקרים ומאוד נעלים ! לאחר טלטולי דרך קשים וארוכים , קיבלתי סוף סוף את החוברת הנאה " ציון , " שאמרתם לכבדני בה . אסיר תודה אני לכם על חסדכם זה . שמחתי מאוד , ( אף כי ימים אלה אינם ימות שמחה לגמרי ) לראות כי נמצאו גואלים לאתנוגרפיה המזרחית , וגואלים אשר להם המשפט . הנני מקווה , כי תעשירו את המדע העברי בפרט , ואת מדע המזרח בכלל . אני מברככם מעומק לבי בהצלחה רבה . דעו לכם , כי הצלחתכם ונצחונכם — נצחון תרבותנו והצלחת כל עמנו . אם לא קשה הדבר — נא להעלות את שמי בזכרונכם אף להבא,- ולזכותני בכל האפשר . מאושר אני , מדי פעם כשאני מקבל דבר מה עברי מא '' י . ועוד יותר מאושר אני בראותי , כי הולך ונוצר מדע עברי על בסיס מוצק . בכל הברכות וברחשי כבוד , אחיכם , יעקב ד' בן יחזקאל אברמסקי  אל הספר
ספרית פועלים