עם הספר

מתוך:אגרות > אגרות

רצנו השם וזיכנו והגיענו לכנס מבחר מאיגרותיו של אבינו , זכרונו לברכה . בדרך הטבע , לא אחד הוא המכשול הניצב בדרך להשלמתו של מפעל אשר כזה , אף ממין אחד אינו . ואולם אף לא אחד מאלה הקשיים ישווה לדילמה המוסרית שאל מולה ניצבנו . פלג איגרת מיום ט' באב תשל ) ו" אשר נדפס בחלקו בהקדמה לספרו הקודם של אבינו , "בדרכי היהודי הנצחי ( " ייטיב מכול להציגה.- " בתי , התדעי במה עסקתי ? קראתי כתבים ... של עצמי . זרקתי כמעט הכול . [ ... ] אני מזדקן , זאת אומרת : מתבגר . כשם שבגדים אינם מכילים אותי עוד , הם צרים או קטנים ממני , כך גם מאמרים ו עתה איני עוד בהם . גדלתי מתוכם . ויש דברים שנכתבו לשעתם . זרקתי . י .. ] קרעתי וזרקתי . [ ... ] אני חי , זאת אומרת ; מתבגר . זו תוספת בשלות . אין לי צורך במזכרות של ילדות . גם זה מאמץ . מאמץ אינטלקטואלי : לזרות ולהבר . מאמץ של בחירה . מחר אתבגר יותר : מחר אזרוק עוד דברים . אינני רוצה להיות "עניין קוסמי , " חלילה , אף ציוויתי להשמיד את כל המכתבים אשר כתבתי . אני מסנן את עצמי , מקל ף את עצמי , כראוי לאיש מזקין מתבגר . אין צורך לכנס כל פיסת נייר " . דברים אלה ומעין אלה אשר...  אל הספר
ספרית פועלים