ה עידן הקולנוע

" המאה העשרים" תחילתה לאחר מלחמת העולם הראשונה , כלומר בשנות העשרים , ממש כמו שהמאה התשע עשרה לא החלה אלא בשנת , 1830 בערך . אולם המלחמה מסמנת נקודת מפנה בהתפתחות רק מבחינה זו שהיא נותנת הזדמנות לבחור בין האפשרויות הקיימות . כל שלושת הזרמים העיקריים באמנות של המאה החדשה יש להם תקופה קודמת ויוצרים קודמים משלה : לקיביזם 9 — זאן והניאו קלאסיציסטים ; לאכספרסיוניזם — ואן גור וסטרינדברג ; לסוריאליזם — רמבו ול 1 טריאמ 1 ן . המשכיותה של ההתפתחות האמנותית מקבילה ליציבות מסוימת בהיסטוריה הכלכלית והחברתית של אותה תקופה . ז 1 מבארט תוחם את חייו של הקאפיטאליזם העילי במאה וחמישים שנה וקובע כי נסתיים עם פרוץ המלחמה . גם את מערכת הקארטלים והטריסטים של השנים 1914—1895 מבקש הוא לפרש כגילוי של זיקנה וכאות המבקזר על המשבר הממשמש ובא . אולם בתקופה שלפני 1914 מדברים רק הסוציאליסטים על התמוטטות הקאפיטאליזם , ואילו חוגי הבורגנות , אף כי אינם מתעלמים מן הסכנה שבסוציאליזם , אינם מאמינים ב"סתירה הפנימית" שבכלכלה הקאפיטאליסטית ובאי היכולת להתגבר על המשברים הפורצים בה מזמן לזמן . בחוגים אלה אין מעלים על הדעת משבר ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד