פרק רביעי האימפרסיוניזם

הגבולות בין הנאטוראליזם לאימפרסיוניזם הם גמישים ; אי אפשר לתח 1 ם תחים היסטורי או מושגי ברור ביניהם . תמורה סגנונית חלקה זו תואמת את המשכיותה של ההתפתחות הכלכלית שחלה באותו זמן ואת יציבותם של התנאים החברתיים . שנת 1871 היא רק בעלת חשיבות חולפת בתולדות צרפת . עליונותה של הבורגנות הגבוהה נשארת בעיקרו של דבר ללא שינוי והרפובליקה השמרנית תופסת את מקומה של הקיסרות "הליבראלית" — אותה " רפובליקה ללא רפובליקנים 133 , " הזוכה להסכמה בשתיקה רק משום שדומה כי היא מבטיחה את הפתרון החלק ביותר לבעיות הפוליטיות . אבל אין משלימים עמה אלא לאחר שתומכי הקומונה נעקרו מן השורש ומצאו מרגוע בתיאוריה , כי הקזת הדם היא הכרחית ומרפאד י < ., י האינטליגנציה ניצבת מול המאורעות באזלת יד גמורה . פל 1 בר , גוטיה והאחים ג 1 נקור , ועמהם מרבית מנהיגיו האינטלקטואליים של הדור , עוסקים בהטחת עלבונות וגידופים במפירי השלום . מן הרפובליקה מצפים הם לכל היותר להגנה מפני הקלריקאליזם , ובדמוקראטיה רואים הם רק את הקטנה שבשתי רעות . - הקאפיטאליזם הפינאנסי והתעשייתי מתפתח בהתמדה לפי הקווים שהותוי מכבר ; אולם מתחת לפני השטח מתחוללים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד