‭.2‬ לורנצו ברניני: פראנציסקו ה־ו לבית אסטה. ‭.1650‬