‭.1‬ לורנצו ברניני: לח־וביקה אלברטוני הקדושה. (קטע‭.1676-1674 .(‬