פרק שלישי מקורות הדראמה הבורגנית

רומאן ההווי וחיי המשפחה של המעמד הבינוני הוא בבחינת חידוש גמור בהשוואה עם הרומאן ההרואי , הפאסט 1 ראלי והפיקאלסקי לצורותיו , אשר חלש על כל שדה הסיפורת הקלה עד לאמצע המאה השמונה עשרה ; אך ניגוד 1 לספרות הקודמת לא היה בשום פנים כה מכוון ושיטתי כניגודה של הדראמה של המעמד הבינוני , אשר קמה כאנטיתיזה מודעת לטראגדיה הקלאסית ונעשתה שופרה של הבורגנות המהפכנית . עצם קיומה של דראמה נשגבה , שגיבוריה כולם אנשי המעמד הבינוני , היה ביטוי לתביעתו של מעמד זה שיתייחסו אליו ברצינות כמו לאצולה , שממנה באו גיבורי הטראגדיה . מראשיתה באה הדראמה של המעמד הבינוני להדגיש את יחסיותן של המידות ההרואיות והאריסטוקראטיות ולהפחית מערכן , ונעשתה מיניה וביה תעמולה למוסריות הבורגנית ולתביעתו של המעמד הבינוני לשיווי זכויות . שרשיה , הנעוצים בתודעה המעמדית הבורגנית , קבעו את כל תולדותיה . ודאי שאין היא צורת הדראמה הראשונה והיחידה שמקורה בקונפליקט חברתי , אולם כאן לפנינו דוגמה ראשונה של דראמה אשר קונפליקט זה הוא נושאה הראשי ואשר העמידה עצמה בגלוי בשירותה של מלחמת מעמדות . התיאטרון הפיץ תמיד את האידיאולוגיה של המעמדות שמימ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד