פרק שני קהל־הקוראים החדש

במאה השמונה עשרד . עוברת המנהיגות האינטלקטואלית מצרפת לאנגליה , המתקדמת יותר מבחינה כלכלית , חברתית ופוליטית . כאן מתחילה התנועה הרומאנטית הגדולה , אד גם ההשכלה שואבת מארץ זו את תנופתה המכרעת . סופרי צרפת בני אותה תקופה רואים את המוסדות האנגליים כתמצית הקידמה ורוקמים אגדה על הליבראליות האנגלית — אגדה התואמת רק בחלקה את המציאות . הדחיקה שדוחקת אנגליה את רגליה של צרפת כנושאת התרבות מתנהלת יד ביד עם הידרדרותה של המלכות הצרפתית כמעצמה האירופית הראשית , ולפיכך עדה המאה השמונה עשרה לעלייתה של אנגליה , הן בתחום הפוליטי , הן בשדה האמנות והמדע . התרופפותן של שלטון המלך , אשר גרם JI- PTV קרנה של צרפת , נעשה מקור של עצמה באנגליה , אשר בה נמצאו מעמדות בעלי מרץ ויזמה , הערים למגמת התפתחותה של הכלכלה ומוכשרים לסגל עצמם אליה , נכונים ליטול את רסן המימשל לידיהם . הפארלאמנט , שהיה עתה למבטאן של השאיפות הפוליטיות הליבראליות אשר למעמדות אלה והמשובח שבכלי זינם כנגד האבסולוטיזם , תמך במלכי בית טיוד 1 ר במלחמתם באריסטוקראטיה הפיאודאלית , באויב שמבחוץ ובכנסייה הר 1 מית , מאחר שבני המעמדות הבינוניים , המסחרי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד