פרק ראשון תמוטת האמנות החצרונית

העובדה שהתפתחותה של האמנות החצרונית , אשר נמשכה כמעט ללא הפסק מאז סוף הריניסאנס , נעצרה במאה השמונה עשרה ואת מקומה ירש הסובייקטיביזם הבורגני , החולש עדיין בדרך כלל על תפיסת האמנות שלנו כיום , ! aim לרבים , אך ידועה פחות היא העובדה שתכונות מסוימות של הזרם החדש מצויות כבר ברוק 1 קו עצמו ושזניחת המסורת החצרונית חלה , לאמיתו של דבר , במחצית הראשונה של המאה השמונה עשרה . כי אף על פי שאיננו נכנסים לתוך העולם הבורגני לפני הופעתם של גרז ושארדן , הרי בושה ולארז'יליר מקרבים אותנו אליו קירבה רבה . הבמיה אל המונומנטאלי , הטכסי והחגיגי נעלמת כבר בראשית הרוקוקו ומפנה מקום לאופי עדין ואינטימי יותר . באמנות החדשה ניתנת עדיפות לצבע ולגוני ההבעה על הקו האובייקטיבי הגדול - והאיתן , ונימה של חושניות ורגש עולה מכל גילוייה . לכן , אף כי מכמה בחינות ה"מאה השמונה עשרה" אינה אלא ההמשך , וביתר דיוק < ההשלמה , של הפאר והיומרנות הבארוקית , הרי זרה לה עמידתה הבלתי פשרנית של המאה השבע עשרה על ה * "grand £ 0111 " כדבר המובן מאליו , יצירותיה , אפילו בשעה שהן מכוונות למעמדות החברתיים הרמים ביותר , אין בהן חותב ההירו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד