היסטוריה חברתית של האמנות והספרות

ארנולד האוזר ארנולד האוזר היסטוריה חברתית של האמנות והספרות ארנולד האוזר היסטוריה חברתית של האמנות והספרות כרך שני תירגם אברהם ייבין  אל הספר
הקיבוץ המאוחד