מפתח

לשמות בעלי החיים בספר א אדרינים 15 , 16 Atherinidae אוגר אירוסי 123 Cricetus cricetus 1 א גר זהוב 114 Mesocricetus auratus אווז אפור 72—74 , 99—1 00 , 1 1 3 , 1 70—1 93 , 222 , 241 Anser anser אווז האיריניקו 69 י אווז האנדים 169 Chloephaga melanoptera אווז ורוד רגלים 183 אוחים 35 , 49 , 94—95 , 138 , 143 , 165 , 217 אווז שלג 190 — 191 Anser cacrulescens atlanticus אוח 32 איל אורנג אוטנג הצפון 2 ° ° 51 , 128 , 134 , 224 Rangifer tarandus איל הקורא 74 Alee alces איל ואפיטי 74 Cervus canadensis אימפרטור 17 — 19 , 24 — 25 , 40 , 1 59 Pomacanthus איצטגנין 13 Uranoscopus אלמוג המוח 12 Maeandrina אלמוג קרני האיל 12 Acropora אמיבה 136 . 137 אמנונים 17 , 27 , 36 , 49 , 59 , 70 , 102—103 , 110—111 , 138 , 139 , 146 , Cichlidae 159—162 , 166—167 , 171 , 194 , 241 אמנונית גאםזה 146 , 158 Haplochromis desfontainesii / uay צהוב ( מזרח הודו ) 60 Etroplus maculatus אמנון רחב המצח הכחול 110 Aequidens latifrons אנבסיים 27 Anabantidae אנטילופה 33 , 45 127 אנפות , 138 , 144 אנפת לילה 116 — 117 , 144 — 145...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד