פרק י"ג זה האדם

ובחלצי שחור מגפי זה v T - 1 ? IT : riDEiD תלי , אמרתי כך : -כלום רימון זה לא סמל בלהות הוא לאדם ? TT T T רגל מעור # חור ! T " V V לא עוד טבע , אך - 1 - גם טרם - ? . . הפכה T I T רוח ; דמות מעבר מכרע ה"ח T- V * T-1 ; לכנף קןךסלו 1 ל מךקוריוס -.כריסטיאן מורגנשטרן . הבה נשער לנו חוקר התנהגות בלתי משוחד היושב על כוכב לכת אחר , כגון מאדים , ומשקיף משם על ההתנהגות החברתית של האדם , כשהוא מסתייע בטלסקופ , ונניח שכוח הגדלתו של זה אינו מספיק כדי להכיר אנשים כפרטים וכדי לעקוב אחרי התנהגותו של כל אחד מהם בנפרד , אד די בו כדי להבחין בהתרחשויות כלליות , כגון נדידות עמים , מלחמות , וכיוצא באלה . אין ספק שעל דעתו לא היה עולה כלל , כי התנהגות אנושית זו שהוא צופה בה מונחית על ידי התבונה , ואפילו על ידי המוסר והאחריות . אותו צופה שמחוץ לכדור הארץ , אם מניחים אנו שהוא עצמו יצור של תבונה טהורה הוא , ונטול אינסטינקטים לחלוטין , שמשום כך אף אינו יודע מאומה לא על פעולתם של אינסטינקטים כולל התוקפנות , ולא כיצד יכולה פעולתם של אלה להסתלף — ודאי אובד עצות היה אילו ביקש להבין את תולדות ימי האדם . ההתרחשויות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד