פרק י"ב בשבח העניוות

כמו : הסיקוס T 1 ? - בעץ ^ , I- טוא : T ה מקצועה בו תנעץ , כן רום לבןז , השב ושב להנעילף ' : : - ; T : סד מגעלו לוחץ . כריסטיאן מורגנשטרן כל האמור באחד עשר הפרקים לעיל — מקומו יכירנו במדעי הטבע . העובדות שנמסרו נאמנות הן , פחות או יותר , ככל שניתן לצפות מענף מחקר צעיר כמו האתולוגיה המאווה . ואילו מכאן ואילך נוטשים אנו את מסירת מסקנותיהן של תצפיות וניסויים בבעלי חיים ובהתנהגותם התוקפנית , ועוברים להשיב על השאלה , אם מכל זה ניתן ללמוד משהו לתועלת האדם , כדי למנוע מאתו סכנות הנובעות מיצר התוקפנות שלו עצמו . יש הרואים בעצם הצגת שאלה כעין זו עלבון לעליונותו של האדם . חביבה על האדם ראיית עצמו כמרכז היקום , החורג מתחומו של הטבע החיצוני , שהוא ניצב אל מול הטבע , או ממעל לו , ושהוא שונה ממנו במהותו . אצל רבים צורך פנימי הוא להחזיק בטעות זו . אלה אוטמים אזניהם בפני הצו הנבון ביותר שניתן אי פעם מפי חכמים , הלא הוא הצו "דע את עצמך , " המיוחס בדרך כלל לסוקרטס , אך לאמיתו של דבר , הגיע אלינו מפי חייל 1 ן . מה מונע מן האדם להישמע לצו זה ? שלושה מחסומים הם הקשים והריגושיים ביותר . על הראשון יוכל להתגב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד