פרק י"א ברית הרעים

ממאום לא אפחד עוד - אתף יד ביד , ו T : T I 1 * - t ?_• מיל מאת 1 # ות דורי אאסר מלחמה . . י T T 1 * . : פ . שילר . בשלושת הטיפוסים השונים של הסדרים החברתיים שתיארתי בפרקים דלעיל , קיימים בין הפרטים יחסים שהם בלתי אישיים לחלוטין . ביסודה של כל חברה כזאת הוא שכל פרט יכול להחליף את חבריו , כמעט ככל העולה על רוחו . דמדומים ראשונים של יחסים אישיים פגשנו אצל זכרי האמנונית בעלי התחומים מגאפזה , שחתמו עם שכניהם הסכם של אי התקפה , ונשארו תוקפניים רק לגבי פולשים זרים . עדיין אין כאן אלא סובלנות פסיבית לגבי השכן המוכר להם יפה . עדיין אין קיימת כל משיכה הדדית ביניהם , כגון שיהא האחד תר אחרי משנהו במקרה שזה מתרחק , או שיהא נעצר במקרה שזה מוסיף לשהות במקומו , או שאפילו יהא מחפש אחריו בפועל באם נתעלם מן העין . אולם דווקא אורחות התנהגות אלה של חיי יחד , הניתנים להיקבע באורח אוביקטיבי , הם המעצבים את ההתקשרות האישית , המהווה את הנושא של פרקנו זה , ואשר מכאן ואילד אני קורא לה בקצרה — הברית . החברה המקיפה אותה תיקרא בשם קבוצת רעים . מוגדרת היא על ידי כך שבדומה ללהקת האלמונים מלוכדת אף היא באמצעות תגוב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד