פרק י' החולדות

ריב מפלגות - הי 8 # כמיהי בין כל חנגות 8 * די הו ^ הו , גוד ^ זועה עד ^ יא מתחה ו גיתה טרם הוזכר עד הנה טיפוס נוסף של סדר חברתי המצוי בין בעלי חיים , ושסימן ההיכר שלו הוא צורה מובהקת של תוקפנות — דהיינו , מלחמה קולקטיבית של חברה מול חברה . כפי שאבקש להוכיח , הרי אלו בעיקר עיויתי תפקידיה של התוקפנות בין בני מין אחד , שנתגלו בטיפוס חברתי זה , והם ששיוו ל"רע" את מלוא משמעותה של המלה . דווקא מתוך כך מהווים עיוותים אלה אות ומופת למה עלולה , חלילה , התוקפנות להתגלגל גם אצל האדם . מבחינת התנהגותו של כל פרט כלפי חבריו המשתייכים לחבורתו שלו , יכולים בעלי החיים שאנו באים לתאר בזה , לשמש דוגמה לכל המידות הטובות , אך מאותו רגע שיש להם ענין עם משתייכים לחבורה אחרת , הרי הם משתנים ל"חיות רעות" ממש . החבורות בטיפוס זה תמיד גדולות הן במספר הפרטים שבכל אחת מהן , מכדי שיוכלו להיות מבוססות על היכרות אישית . ההשתייכות לחבורה מסוימת ניכרת על ידיהם הודות לריח מסוים הדבק בכל אחד מהם . באשר לחרקים החברתיים , מפורסמות הן מכבר החבורות העצומות , שמספר הפרטים בכל אחת מהן יכול לעלות לעיתים עד למיליונים רבים . לאמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד