פרק ט' שותפות בלא אהבה

... צונן עד פנים הלב . גיחה בסוף הפרק הקודם הצבתי את להקת האלמונים ואת הברית האישית זו כנגד זו , כדי להדגיש ששני מנגנונים אלה של התנהגות חברתית סותרים זה את זה בתכלית . אולם אין פירוש הדבר שקיימים בעולם החי אך שני מנגנונים אלה . מצויים אצל בעלי חיים גם יחסים המתקשרים בין פרטים מסוימים למשך עונות ממושכות , ואף לכל ימי החיים , בלא שיווצרו אתם יחד כל קשרים אישיים שהם . הרי אף אצל בני אדם אתה מוצא שותפים לעסק , העובדים יפה יחד במלאכתם , אף אם לעולם לא יעלה על דעתם גם לבלות בצוותא . כך יש גם אצל כמה וכמה מינים של בעלי חיים קשרים פרטיים , המתקיימים מתוך ענין משותף בצורך מסוים , וכל עוד צורך זה מקיים אותם . באזני רבים מחובבי החי , אלה הנוטים להאנשת , יכול שיישמע הדבר כמוזר ואף כמאכזב , שאצל הרבה עופות אין הזכר והנקבה מייחסים כל ערד ליחסים שבינו לבינה , פרט לדברים הנוגעים ישירות לתפקוד המשותף של הקינון והטיפול בצאצאים . למעשה , מצויים יחסים של "מה לי ולה " ? אף אצל מינים המקיימים נאמנות של נישואין לאורך כל ימי חייהם . מקרה קיצוני של יחסים אישיים , ללא כל הכרה אישית או אהבה בין השותפים , מובא ע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד