פרק ו' הכנסת הגדולה של האינסטינקטים

איך הא בדא פועל , פועם , T ; T I " וכל 1 נרקם : 1 T לכלל - : ? שלם " T ו גיתה בפרק הקודם שניני י התהליך הפילוגנטי של ההיטקסות יוצר אינסטינקטים אוטונומיים חדשים לבקרים , ואלה מצטרפים ככוחות בלתי תלויים למערכה הגדולה של פעולות יתר היצרים האינסטינקטיביים . כפי שלמדנו לדעת , נעוצה ראשיתו של כל אינסטינקט כזה במסירת מידע כלשהו , ב"תקשורת , " אולם במרוצת התפתחותו הוא עשוי לבלום השפעות מזיקות של התוקפנות , תוך שהוא מקיים הבנה הדדית בין בני אותו מין . לא בין בני אדם בלבד פורצת לעיתים קרובות מלחמה רק בגלל כך שלאחד נדמה בטעות שהאחר מבקש להרע לו . אפילו מסוגל היה האינסטינקט רק למנוע טעויות , היה בכך משום חשיבות רבה . אולם יכולתו של האינסטינקט החדש חורגת הרבה אל מעבר לזה . כפי שראינו בדוגמה של תרועת המנצחים אצל האווזים , ועוד נעסוק בכך להלן ביתר פרוטרוט , ייתכן שהאינסטינקט החדש הפועל כדחף בלתי תלוי , יהא מקנה לעצמו כוח רב כל כך , עד שבכנסת הגדולה של האינסטינקטים ירהיב עוז לעמוד כנגד התוקפנות בכבודה ובעצמה . כדי להסביר את הדבר כיצד אפשר שיהא בולם זה את התוקפנות בלא להחליש אותה ובלא לבטל את תפקידה בק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד