פרק ה' הרגל, טקס ומגיה

האין נח # בת דברתו # ל גבר ? גיתה הסוותה של המתקפה לעבר כיוונים אחרים היא ודאי דרך מוצא מחוכמת ביותר , שנתחדשה בבית מדרשה של השתלשלות המינים , כדי להטות את התוקפנות לאפיקים בלתי מזיקים . אף על פי כן , אין בשום פנים לראות אותה כדרך יחידה . רק לעיתים רחוקות מצטמצמים שני ארדיכליה הגדולים של השתלשלות המינים — ההשתנות התורשתית והברירה הטבעית — בתחום שיטה אחת בלבד . הרי זה מעצם מהותו של משחק הקוביה , ששנים אלה משחקים בו בלי הרף תוך נסיונות מנסיונות שונים , שיהיו נוקטים בכמה וכמה אפשרויות לפתרונה של בעיה מסוימת , למען הכפל ושלש את הביטוח . במיוחד אמור הדבר לגבי המנגנונים השונים של פיםיו לוגיית ההתנהגות , שמתפקידם למנוע נזקים קטלניים מבני המין . כדי לבאר מהותם של אלה באר היטב , חייב אני להקדים תחילה הקדמה כלשהי . בטרם כל שומה עלי לנסות כוחי בתיאור תהליך מסוים המתרחש אגב השתלשלות המינים ואשר עדיין רבה בו התעלומה . תהליך זה מטפח חוקים שבעלי החיים מקפידים לקיים אותם , חוקים שהם כמעט בבחינת "ייהרג ואל יעבור . " אף התנהגותם החברתית של הרבה בעלי חיים עילאיים נתונה למרותם של אותם חוקים , בדומה לאיש ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד