פרק ג' הרע - למה טוב הוא

חלקו של כח בתבל , תמיד שואף אל רע , תמיד אך טוב פועל . גיתה על שום מה לוחמים בעלי חיים זה בזה כל עיקר ? המלחמה הינה תופעת טבע iTtan בכל . כשאנו סוקרים ורואים מה מפותחים הם כלי המלחמה השונים של בעלי החיים , בתוקפים כמתגוננים , כשאנו בוחנים את מנגנוני ההתנהגות המסובכים המותאמים כל כד לצרכיה , איננו יכולים בשום פנים להתפתות למחשבה שכל אלה רק בדרך המקרה באו . מתחוור לנו למעלה מכל ספק שרק מכוח לחצה של הברירה הטבעית יכלו תפקודים אלה לעלות ולצמוח , ופירושו של דבר שהיה להם כנראה ערך חשוב וקובע ביותר לגבי קיומו של כל מין . אין לנו , איפוא , כל מנוס , אלא להציג בפני עצמנו שאלה זו על תכליתה של המלחמה בטבע , כשאנו מייחסים ל"תכלית" את משמעותה הדארווינית הראויה . סתם אדם שלא למד ביולוגיה הולך שולל אחרי העיתונים והסרטים רודפי הסנ סציות , והריהו מדמה לעצמו יחסים שקיימים בין "החיות הרעות" בתוהו הג'ונגל , כמלחמה צמאת דם של הכל כנגד הכל . לא מכבר הוצגו עדיין סרטים שבהם ניתן לחזות בטיגריס בנגלי הנאבק תחילה עם נחש פיתון , ומיד לאחר מכן משתער על תנינים . בפה מלא יכול אני להבטיח כי בטבע לא יתרחש כזאת לעולם ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד