פרק ב' ההמשך במעבדה

מה לא - ntftfD לדידך בטל , מה לא ה & נת - בקובילף כזב , מה לא חשבת - T 1- T כמו : אינו ? נח # IV ב , מה לא שקלת - מ # לן לו נטול , מטבע לא טבעת - כמו פסול . : - •• T : T :- T - גיחה חרות שניתנה למשוררים נטלתי אף אני לעצמי בפרק הקודם , שכן העלמתי מן הקוראים כי כבר לפני כן הכרתי לדעת , מתצפיות האקוואריונים שלי בבית , את ההתקפות הזועמות של דגי האלמוגים לגבי בני מינם וכי כבר אז נתרקמה במוחי סברה כלשהי על טעמן הביולוגי של אותן התקפות . נסיעתי לפלורידה לא באה אלא כדי לבדוק את ההיפותיזות ששיערתי בים הפתוח . מוכן ומזומן הייתי לנער חוצני מהן אם היו העובדות מפריכות אותן . אילו כך היה , מטיל הייתי את כולן הימה , או —נכון יותר —הייתי פולטן החוצה מבעד השנו רקל שלי , שהרי איד יכול אדם להטיל משהו הימה , שעה שהוא עצמו מצוי בתוך הים פנימה . בכלל ראוי לו לחוקר , שיהא יום יום לקראת ארוחת בוקר מרסק לעצמו היפותיזת שעשועים אחת משלו . אם יהא זה לחם חוק שלו , יהא שומר על צעירותו כחוקר . כבר שנים אחדות לפני כן התחלתי לחקור אורח חייהם של דגי הריפים באק וואריון . מלבד הנאה אסתיטית שנהניתי מיופיים המרהיב של י...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד