פרק א' אקדמות של ים

הפלג הימה , # מה כל אתחלתא ! T ; 1 - T T TTT - " :- תחלם ברואים בזעיר אנפץ , & שים זעיר ? מהם לבלע , ? : v " T - T וכך גדלים טפין טפץ עד התפתחם לדרג הגבה . גיתה אותו חלום נושן של האדם להיות מעופף בחללו של עולם , הנה מתקיים בי בהקיץ : נטול תחושת כובד הריני דואה במצע השקוף , וחולף ללא יגע על פני שדות שקויי שמש . נע הנני , לא כשכרסי לפני וראשי מזדקר אל על , כמנהגם הקרתני של אלה המחשיבים עצמם , אלא באותה יציבת גוף מקודשת של בעלי החוליות מקדמת מו צאם , כשהגב מופנה אל על והראש קדימה . עת מבקש אני לצפות לפני , הריני חש אי נוחית מסוימת במתיחת ערפי , תחושה המזכירה לי שלאמיתו של דבר תושבו של עולם אחר הנני . מזלי שבדרך כלל איני מעוניין במתרחש לפני דווקא . מבטי נטוי על פי תב כלפי מטה , כלפי כל הפרוש מתחתי , כיאות למעמדי בתור חוקר ממוצא יבשתי . -אכן למטה אימה פרו & ה , : ואדם TT לא יביא את V אליו 1 T - במסה , T - לעולם לעולם לא יביט הוא בכל # בחסדם בצלמות הליטו . " VT :- I Tt"I V T I  אל הספר
הקיבוץ המאוחד