פרק ה סיכום היסטורי ומסקנות

סוף תקופת המלוכה ראשיתו של היישוב באיזור נעוצה בסוף תקופת המלוכה ( ברזל . ( 'ב בתקופה זו טרם נוסדו כפרים ושרידי יישוב נתגלו רק בשתי חוות , ועדיין רוב השטח לא עובד . אמנם יש להניח , שהיו באיזור אתרי יישוב נוספים שטרם התגלו , ברם ניתן להתייחס למכלול החפירות והסקרים כאל מדגם מייצג של משבצת ההתיישבות של איזור אום ריחן . בימי הכיבוש האשורי או מעט לאחר מכן ( במאה השמינית לפה"ס ) ניכרים סימנים של גל התיישבות . בתקופה זו המשיכו החוות הקדומות לפעול ונוסדו מספר חוות נוספות ( חוות זקזוק וחוות מושב ריחן . ( מן המקרא אנו שומעים שבתקופה זו , לאחר חורבן ממלכת ישראל וגלות שומרון , הביא מלך אשור לארץ מתיישבים חדשים ממדינות צפון סוריה , וכפי שכבר פירשו חוקרים היו אלו מתיישבים עשירים , שנועדו להוות את שכבת המנהיגות בפרובינציה שנוסדה על חורבות ממלכת שומרון . יש להסיק אפוא שבחוות שנבדקו התיישבו מתיישבים השייכים לגל התיישבותי זה . תוכנית החוות מלמדת , כי אלו היו שייכות לאדם פרטי , עשיר , שהעסיק בחווה פועלים או עבדים . היקף השטח המעובד לא היה גדול , וברוב השטחים החקלאיים שנבדקו לא נמצאו ממצאים מתקופת הכיבוש ...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד