השירותים הקהילתיים באום־ריחן

מערכת השירותים הקהילתיים בעיירה היתה מאורגנת ומסודרת ביותר . מתוך השרידים הארכיאולוגיים ניתן לעמוד על המרכיבים הבאים : . ] בטחון תושבי היישוב התארגנו לשמירת עירם , והדבר ניכר במבנים אלו : א . שני מגדלי שמירה בקצה העיר ( מס' 4 ומס' ( 75 ומבנה נוסף בין המבנים 0 ו וו . ב . חסימת חלק מהכניסות . חסימה זו היא נוהג רווח בעיירות הארץ בתקופה זו ומכונה בספרות התלמודית "פסי העיר . " ג . בניית מגדל שמירה על הדרך בשטח החקלאי של היישוב . ד . יש להניח , שהמגדלים אוישו על ידי יחידת שמירה , מעין מיליציה מקומית . בספרות התלמודית מכונה יחידה זו "שומרי העיר '' ובארמית "נטורי קרתא . " . 2 תחבורה א . מהיישוב נבנו דרכים לשטחים החקלאיים שלו . ב . בתוך היישוב עצמו נבנו והותקנו מבואות בנויים . ג . הותקנו שערים לחלק מהמבואות במרכז היישוב ( בין המבנים 35 ו ( 61 ובכניסה אליו ( בין המבנים 90 ו . ( 89 . 3 בינוי ותשתית א . הותקנו ךחבות ציבוריות . ב . נחצבו בורות מים ציבוריים ברחבות ובמבואות . בורות מעין אלו נתגלו ביישובים נוספים ונרמזו גם במקורות התלמודיים . ג . נבנתה חצר ציבורית ( מס' ( 16 אשר שימשה , אולי , כמרכז...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד