מספר תושבי העיירה

במהלך הסקר ביישוב נמדדו כ 85 80 מבני מגורים בשטח של כ 35 30 דונם . נראה ששאר המבנים הם מבני מלאכה . לא בכל המבנים ניתן היה לעמוד על מספר חדרי המגורים , אך לאור המבנים שנבדקו , ונדונו לעיל , ניתן לקבוע שבמבנה בעל שתי קומות היו 10 6 חדרים . ברוב המבנים אכן היו שתי קומות , ולפיכך ניתן להעריך שבמבנה ממוצע היו 8 חדרי מגורים . סך הכל היו אפוא ביישוב כולו כ 640 חדרי מגורים . כפי שראינו לעיל , בדרך כלל התגוררה משפחה גרעינית בחדר . יש להניח , כי היו בעיירה כמה משפחות אמידות , והיו גם מבנים שבהם לא היתה קומה שניה . לפיכך מותר לקבוע בזהירות , כי בשטח שנמדד חיו כ 600 550 משפחות . במשפחה גרעינית ממוצעת היו 5 4 נפשות , ' ולפיכך יש להעריך את מספר תושבי האיזור שנמדד ב 2 , 700 2 , 500 נפש בערך , וצפיפות הדיור היא כ 90 83 נפשות לדונם לכל היותר . זו צפיפות רבה מאוד , והיא מוסברת בעיקר בבניה לגובה . לפי הערכתנו , נמדדו כ 80 ° / 0 משטח היישוב . לפיכך ניתן לקבוע ששטח היישוב כולו היה כ 40-36 דונם והתגוררו בו 3375-3125 נפשות . לשם זהירות מוטב לנקוב בסך כולל של 3500 3000 נפש . בסוף ימי ...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד