בתי־חווה באיזור אום־ריחן

איזור אום ריחן משופע בבתי חווה ומבני משק הפזורים בשטחים החקלא יים . בשיניים מבתי החווה ערכנו חפירות בדיקה , ושלושה אחרים סקרנו בפירוט . בית חללה 61 בית החווה נמצא כ '' ק 3 מ ממזרח לחורבת אום ריחן , נצ . 1669 2093 מ" החווה ממוקמת בקצה השלוחה של חיננית , עליה חפרנו וסקרנו את רוב הממצאים של החקלאות הקדומה . בית החווה נבנה בשטח שסוקל היטב , ובעלי המקום אף דאגו ליצירת חלקות קרקע נקיות ומפולסות סביב החווה ( להלן . ( החווה כוללת חצר ששטחה 15 א 10 מ' ( לוקוס . ( 80 בשני קצות החצר נבנו חדרים אחדים ומגדל בטחון קטן . החווה בנויה אבני גיר קשות ומסותתות , ללא חומרי מילוט . אופי הבניה מזכיר את בניית המגדלים הפרושים באיזור . ארבעה חדרים קטנים בצפון מזרח החצר מהווים את עיקר מבני החווה . לחדרים 78 , 77 מידות חוץ של 7 . 50 x 3 . 50 מ' ומידות פנים של 6 . 00 x 2 . 20 . ' מ נראה שבמקור היו אלה שני חדרים שמחיצתם הוסרה בשלב מאוחר יותר , וכך יצרו אולם אחד . אל החדרים אפשר היה להיכנס מהחצר ומצפון לחווה . ? לחדר 73 מידות פנים קטנות . ' מ 2 . 00 * 2 . 00 - מחסן קטן או חדר למטרות מיוחדות הוא לוקוס . 74 מידות ...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד