סקר סכרים בואדי חיזריק־סקעה

מערכת של כתריסר סכרים נסקרה ונבדקה בגיא צר צפונית לחיננית , נ צ '' . 1671 2104 הסכרים נבנו בואדי צר הקרוי חיזריק , שרוחבו בחלקו התחתון כ , 'מ 15 אך עומקו רב והפרשי הגובה בין ראשו לקצהו עולים על . 'מ 25 אורכו של הואדי בחלקו התחתון כ , 'מ 250 ובקטע זה נבנו יותר מ 10 סכרים . הסכרים בנויים מאבנים גדולות , מסותתות בחלקן . הבניה יבשה ולא הבחנו בחומרי מילוט או טיח . רוחב הסכרים וגובהם כ , 'מ 2 . 00 ובמרכזם ( מרכז הואדי ) הם נפרצו על ידי המים . אורך הסכרים נע בין 32 . 5 מי ועד 1 . 2 ו . 'מ באפיק הואדי ניכרים סימני חציבה וסיתות , ככל הנראה להתאמת זרימת המים . בשני סכרים אפשר להבחין במגלשים חצובים ובנויים , להסדרת זרימתם של עודפי המים . תפקידם של הסכרים אינו מחוור לנו כל צורכו . לאורך אפיק ואדי חיזריק אין שטחי קרקעות הראויים לעיבוד . נראה שתפקיד הסכרים היה לעצור ולווסת את זרם המים באפיק הצר והתלול . יתכן שהמים שימשו לצרכים חקלאיים בנחל סקעה , שהוא רחב יותר ובקרקעיתו שטחי עיבוד ניכרים . בעמק זה נתגלה מגדל התאנים ( מס' . ( 184 לא מצאנו עדויות לשימוש לא חקלאי בנחלי חיזריק סקעה , אך אין להוציא...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד