דרכים חקלאיות

בין חורבת אום ריחן ובין המיתקנים והמכלול החקלאי שחפרנו במזרח , הבחנו בשני תוואים של דרכים עתיקות . הדרכים פנו מחורבת אום ריחן מזרחה , על גבי השלוחה שעליה נבנו המגדלים , המיתקנים החקלאיים למיניהם ובית החווה ( להלן . ( אורך השלוחה '' ק 3 . 5 מ , ובקטעים רבים אפשר להבחין בתוואים של הדרכים שכוסו צמחיית חורש עבותה . לאורך הדרך הצפונית מהשתיים ערכנו שש חפירות בדיקה בקטע של 250 מ' בקירוב . הדרך הקדומה נסללה בשטח הרחב של השלוחה , מעט נמוך מראש השלוחה . לכל אורך התוואי נשמרו גובה אחיד ושיפוע מתון ביותר . לדעת מומחים בני ימינו לסלילת דרכים , לא מן הנמנע שסוללי הדרכים של אום רירון נעזרו במכשור כלשהו למדידת הגבהים והשיפוע המתונים . מבחינה הנדסית ברור , שהדרכים תוכננו כמפעל אחד , וסביר להניח שהם בוצעו בפרק זמן לא ארוך . קטע דרך 55 קטע זה הוא המזרחי ביותר , והוא נמצא כ 250 מ' מערבית מבית החווה . ( 61 ) לאורך 50 מ' אפשר היה לראות היטב את תוואי הדרך הקדומה , בקרבתו בנויים מגדלי שדה 52 , 50 ובריכת האגירה הפתוחה . 51 קטע של 8 . 00 מ' נוקה באופן יסודי והובררו הנתונים הבאים : רוחב הדרך עם השוליים . 'מ 4...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד