תצ' ‭:48‬ חוות מושב ריחן - טור החדרים הדרומי (לוקוסים ‭(108-102‬