תצ' ‭:40‬ תוואי הדרך אום־ריחן ‭'ג -‬נין, חתך הבדיקה