מגדלי השדה

הקדמה בסקר של איזור אום ריחן נספרו יותר ממאה מגדלי שדה , מתוכם מצויים ארבעים באיזור חיננית . בחמישה עשר מגדלי שדה נערכו חפירות בדיקה . מגדלי השדה הם מבנים למטרות חקלאיות , ועיקר השימוש בהם היה לחקלאות המטעים וכרמי הגפן . בחלק ממגדלי השדה אפשר לראות מתקנים טכנולוגיים לעיבוד הענבים והפיכת התירוש ליין . מאות מגדלים מסוג זה נמצאו בשומרון ובאזורים נוספים , ומגדלי אום ריחן אינם אפוא אלא קטע מתמונה רחבה יותר . ' מגדלי השדה באיזור אום ריחן אינם אחידים בצורתם וגודלם . נחפרו מגדלים עגולים , מרובעים , א סימטריים , קטנים וגדולים , שקועים חלקית בקרקע , בעלי תוספת של חצר או גדרה בקרבתם ועוד כהנה וכהנה , סוגים שונים . מגדלי השדה מאורגנים לאורך דרכים כפריות , היוצאות מחורבת אום ריחן ופונות מזרחה לאורך השלוחה הטרשית . הבחנו בשתי דרכים כאלו , המרוחקות זו מזו כ , 'מ 800 והנמשכות מזרחה לאורך כ מ"ק 3 ושם מסתיימות . דרכים אלה מעידות כי השטח החקלאי היה שייך לאום ריחן , למרות ריחוקו ( כ 3 '' ק מ ) מהאתר העתיק של היישוב . מן הראוי לציין , שבאיזור אום ריחן מצויים מגדלי שדה נוספים , והם פזורים בדרום ובדרום מע...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד