פרק ב השטח החקלאי של אום־ריחן

בשנת תש"מ נערכו חפירות הצלה ובדיקה בחלק מאתרי החקלאות הקדומה באיזור . הסקר והחפירות השתרעו על פני שטח שגודלו למעלה מ 10 קמ '' ר , והם היו קשורים בהקמת היישובים החדשים ריחן ב' ( חיננית , ( שקד , והרחבת המושב ריחן . נחפרו מגדלי שדה , בית חווה , גתות ליין , בתי בד לשמן , מאגר מים פתוח , בור מים סגור , קטעי דרכים עתיקות , מדרגות עיבוד חקלאיות וגלי סיקול .  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד