מיתקנים חקלאיים בתוככי אום־ריחן

9 8 בתי בד נסקרו באום ריחן . רוב בתי הבד מצויים בצפון מערב היישוב , אחד במרכז , אחד במזרח ובית בד בקרבת המאוזוליאום ( לא מופיע בתוכנית היישוב . ( בית הבד , 25 שנמדד ונסקר באופן מפורט , יכול לשמש דוגמא לטיבם של בתי הבד באום ריחן . מידות בניין בית הבד 9 . 00 מ' . 'מ 19 . 00 x באולם הייצור המרכזי , ששטחו 7 . 00 מ' 0 . 00 x ו מ / ים מאבן אחת , חצוב קרוב לוודאי מסלע האם . קוטר הים . 'מ 2 . 00 אל בית הבד נכנסו מדרום , דרך פתח רחב שהוביל ישירות מהרחוב , וכן היה פשפש נוסף אשר איפשר כניסה דרך מבואות מתפתלים מכיוון צפון ( המבוי בין המבנים 16 ו ו . ( 2 באולם הייצור נמצאו שקעים בקיר הצפוני , אל נכון לקביעתה של קורת בית הבד . אפשר לשחזר את אורכה של הקורה שהיה 6 . 50 6 . 00 מ ' בקירוב . נוסף לאולם הייצור כלל בית הבד גם חדרי מחסנים ופרוזדור מחסן שאורכו 1 . 00 ו . 'מ בית בד זה מנצל קירות של מבנה קדום השייך לשלב הקודם של היישוב . גתות אחדות ליין נמצאו בשוליים הצפון מערביים של היישוב , אך נראה שעיקר עשיית היין נעשתה בשדותיה של אום ריחן , שם מצאנו מערכת גדולה ומעניינת של גתות לצורך זה . נדון בכך להלן...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד