מערך ההגנה של אום־ריחן

לאום ריחן היה מערך הגנה ברור , שחלקים ממנו נתגלו בסקר ובחפירות האתר . היישוב לא הוקף חומה , אלא חלק מהבתים הקיצוניים נבנו כך , שיצרו קיר מגן בנוסח "עיר שגגותיה חומתה . " הכניסות המרכזיות ליישוב היו מוגנות על ידי מגדלים איתנים , שהתנשאו לגובה של שתי קומות לפחות . תושבי המקום דאגו גם להקמת מגדל תצפית מחוץ ליישובם ( להלן . ( מכלול 96 95 בצפון מערב היישוב , בין מכלולים , 96-95 הובחן מכלול מבנים הנראה כמערך הגנה של היישוב . במכלול שלושה מגדלים 'ב ) ג' ו , ( ' שחלקים מקומתם העליונה נתגלו באתרם , וכן סדרה של אולמות , היוצרים בית שער בעל כניסה עקיפה . מכלול בית השער נבנה מאבנים גדולות ומוצקות , וחלק מהקירות נשתמרו בגובה של 6 5 נדבכים , עד . 'מ 2 . 20 עובי הקירות . 'מ 0 . 90 0 . 80 לא מצאנו סידורים לקביעתן של דלתות עץ , אך המעבר בין המגדלים ( 'ב- 'ו ) צר דיו כדי לחסמו ביעילות בעת הצורך . קיר עגול היוצא ממבנה 95 תוחם ומיצר את הכניסה ליישוב . החלק המזרחי של מכלול בית השער ( 95 ) נשתמר טוב יותר והוא מורכב , כאמור , מסדרת אולמות ומגדלים המתנשאים למעלה . החלק המזרחי של הביצור { 96 ) לא השתמר ...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד