איור ‭:9‬ תיאור סכמטי של חנות לפי המקורות התלמודיים ‭.1‬ איזור פתוח בו נמצאים הלקוחות ‭.2‬ התיבה ‭.3‬ המוכר ‭.4‬ המבוי