איור ‭:8‬ אום־דיחן, הכניסה המזרחית ליישוב - מגדל בטחון 4 ומכלולים ‭7 ,6‬