מבנה התחבורה באום־ריחן

העיירות הכפריות בארץ ישראל לא היו , בדרך כלל , מתוכננות אלא אורגניות . זאת , בניגוד בולט לרמת התכנון הגבוהה של עיר הפוליס הנוכרית . ניתן , אמנם , למצוא מספר יישובים כפריים מתוכננים , או כאלה שיש בהם סימני תכנון , אך הם מעטים ביותר . אום ריחן לא היתה יישוב מתוכנן , אך ניכרים בה סימני תכנון . סימני התכנון של היישוב מתבטאים ברשת מבואות הרוחב , המתחילים בצפון היישוב , בין חצר 39 ל 40 ועד הרחוב שבין חצר 38 ל . 82 קטע זה מצטיין בכך שמשני צדדיה קול כל חצר עובר מבוי . המבואות חוצים מבוי אורך חשוב ( זה שבין חצרות 67 ו , 62 המגיע עד בית ( 25 ומגיעים עד מבוי אורך נוסף החוצה אף הוא את היישוב כמעט לכל אורכו ( מתחיל מבית 72 וממשיך עד בית וו . ( בשטח נראים רחובות אלו כמקבילים , אם כי במדידה ניכר שבמחינה גיאומט רית אין הם מקבילים במדויק . יתר על כן , מבואות הרוחב מופרעים ; כך , למשל , בית 35 חוסם מבוי רוחב ובית 40 גורם למבוי להתפתל ( מבוי מפולש . ( 57 יתכן שגוש זה הוא גרעין הכפר , היות שניכרים בו סימני תכנון מסוים . שאר חלקי היישוב התפתחו בצורה אורגנית . בשטח אום ריחן לא היו הפרעות טופוגרפיות העשו...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד