רשת הרחובות של אום־ריחן

הדרכים לאום ריחן יישוב בגודל אום ריחן נזקק לרשת של רחובות פנימיים וקשר אל הדרכים הראשיות שעברו באיזור . מצפון וממזרח לאום ריחן הבחנו בדרך הראשית נחל עירון - עין גנים 'ג ) נין , ( אליה התחבר היישוב בעזרת שלוחה שאותרה במזרחו . הדרך מנחל עירון עלתה , ככל הנראה , דרך עין אל מעלקה בנצ , ו 619 2123 מ" שם אפשר להבחין בשרידי מצודה שיתכן כי שמרה על הדרך ועל המעיין . בקרבת אום ריחן הופך תוואי הדרך להיות ברור יותר . רוחבו בין 4 3 מ' ואבני התיחום בולטות היטב בקרבת הכביש המודרני . הדרך עוקפת את היישוב ממזרח ופונה לעבר ג'נין בתוואי ישר למדי , אותו איתרנו בסקר האיזור . מאום ריחן יוצא קטע של דרך המתחבר אל התוואי הראשי . בקרבת מקום החיבור , הנמצא כ 200 מ' ממזרח לאום ריחן , ביצענו , בשנת , 1980 חתך בדיקה . רוחב הדרך במקום . 'מ 4 . 40 רוחב הפנים ללא השוליים הבנויים 2 . 60 . 'מ כתשתית הדרך משמש סלע האם , אשר מולא בקרקע מקומית עם אבנים בעלות גודל שונה . בולטים שולי הדרך , שרוחבם וגובהם 0 . 90 מ' ולעיתים יותר . חלק מאבני השוליים עולות בממדיהן על . 'מ 1 . 50 בתשתית הדרך ובשכבת המילוי נמצאו שברי כלי חרס ...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד