איור ‭:4‬ אום־ריחן, מכלולים ‭97 ,95 ,81‬ והכניסה הצפונית־מערבית ליישוב